POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 16 kwietnia 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego rozwiązania dla wiadomej Bogu osoby"