POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 21 kwietnia 2020

Św. Bazyli Wielki: Ukorzenie się przed Bogiem

Obraz może zawierać: 1 osoba 
        Ukorzenie się przed Bogiem idzie za wiarą, a wiara ta umacnia się przez oznaki wszechmocy. A jeśli orzekasz, że ten, kto wierzy, zna również Boga, to zna on Go z tego, w co wierzy, lub, nawet na odwrót, wierzy w Niego na podstawie tego, po czym Go poznaje. Poznajemy zatem Boga po Jego wszechmocy. Wierzymy więc w Tego, którego poznaliśmy, a korzymy się przed Tym, w którego uwierzyliśmy”.

Św. Bazyli Wielki

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1350400248478992&set=a.348095165376177&type=3&theater