POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 23 kwietnia 2020

Św. Jan Damasceński ,,Wykład wiary prawdziwej"


Obraz może zawierać: 2 osoby
     Prototypem drogocennego Krzyża było ,,drzewo życia", które Bóg zasadził w raju. Bo jak przez drzewo przyszła śmierć, tak też należało, by przez drzewo (Krzyża) darowane było życie i zmartwychwstanie.

Także Jakub wskazał niejako na Krzyż, kiedy cześć złożył głowicy berła Józefa, a najwyraźniej przedstawiał sobą znak Krzyża, kiedy z rozłożonymi ramionami błogosławił jego synów. Wyobrażeniem też Krzyża była laska Mojżesza, którą on ,,na krzyż" uderzył morze, by ocalić Izraelitów a zatopić faraona; później jeszcze ręce Mojżesza, w kształt krzyża rozpostarte i tak odpierające Amalecytów. 

Drzewem następnie zmieniona została woda gorzka w słodką, i drzewem rozłupana skała wylała obfite wody. Za pośrednictwem laski otrzymał Aaron godność kapłaństwa. Drzewo, na którym zawisł wąż na znak triumfu jako zabity, wybawiało od śmierci tych, którzy patrzyli z wiarą na nieżywego nieprzyjaciela. Tak Chrystusa przybito gwoźdźmi do drzewa ,,w ciele grzechu", które grzechu nie znało. I ów wielki Mojżesz wołał: ,,Zobaczcie życie wasze wiszące na drzewie przed oczami waszymi". A Izajasz (mówi): ,,Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i złorzeczącego"/

Obyśmy przez tę cześć Krzyża dostąpili obcowania z Chrystusem Ukrzyżowanym. Amen.

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1350743161778034&set=a.348095165376177&type=3&theater