POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 4 kwietnia 2020

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: "za duszę niedawno zmarłego Aleksandra O."