POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 2 kwietnia 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA KWIECIEŃIDEAŁ RYCERZA NIEPOKALANEJ

     „Rozważmy dziś portret prawdziwego Rycerza Niepokalanej. Nie kurczy on swojego serca dla siebie samego, ani nawet dla swej rodziny, krewnych, przyjaciół czy rodaków; obejmuje on nim cały świat, wszystkich razem i każdego z osobna, ponieważ wszyscy bez wyjątku są odkupieni przez Krew Chrystusową, wszyscy są naszymi braćmi.
Pragnie on dla każdego prawdziwego szczęścia, oświecenia światłem wiary, oczyszczenia z grzechów i serca rozpalonego Bożą miłością, miłością bez granic. Szczęście całej ludzkości w Panu Bogu przez Niepokalaną – to jego marzenie. Rycerz Niepokalanej jest wojownikiem o zdobycie dla Niej serc wszystkich!
Wszystkim naprzeciw podaje swoją troskliwą dłoń, za wszystkich się modli, za wszystkich znosi cierpienia.”
o. Maksymilian Kolbe