POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 9 kwietnia 2020

Modlitwa św. Augustyna o męce Pańskiéj.


Obraz może zawierać: 1 osoba 

       Boże! który dla odkupienia i zbawienia świata raczyłeś się człowiekiem narodzić, dać się od Żydów wzgardzić, i od Judasz pocałunkiem w ręce nieprzyjaciół wydać; który się dałeś pojmać, wiązać, jako niewinny baranek na zabicie wodzić i przez Annasza, Kaifasza, Piłata i Heroda, jako winowajca stawić, i tam od fałszywych świadków, oskarżenie, urąganie, policzkowanie, plwanie, twarzy świętéj zasłonienie, biczowanie, cierniem wieńczenie, z szat zewleczenie, i na śmierć osądzenie cierpieć; który dałeś się przybić do krzyża i na krzyżu podnieść, między łotrami umieścić, żółcią i octem napawać, i włócznią przebić: o Panie Jezu Chryste! przez te najświętsze męczarnie Twoje, które ja niegodny(a) wspominam z boleścią, przez święty krzyż Twój i skonanie Twoje: wybaw mię od mąk piekielnych, a racz miłosiernie przywieść, gdzie przywiodłeś łotra z Tobą ukrzyżowanego, iżbym Cię w królestwie Twojém chwalił(a) wiecznie. Amen.

Za: ,,Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa" 1883

Za;  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1339316302920720&set=a.348095165376177&type=3&theater