POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 2 listopada 2019

2 Listopada. Dzień Zaduszny


 

        W dniu tym, mówi Martyrologjum Rzymskie, przypada dzień Zaduszny. Matka nasza wspólna, Kościół święty bezpośrednio po dniu, którym święci triumf , synów swoich, będących już w niebie, stara się przyjść z pomocą potężnem swojem wsparciem I przyczyną u Pana I Oblubieńca swego tym duszom, które się jeszcze wypłacają w czyśćcu, aby I one do społeczeństwa mieszkańców Niebieskiej Ojczyzny jak najprędzej przypuszczone zostały.  Uroczystość dnia Zadusznego zawdzięczamy świętemu Odylonowi, czwartemu opatowi sławnego klasztoru Benedyktyńskiego w Cluny. Ustanowił on to święto w r. 998 I rozkazał, aby je obchodzono nazajutrz po Wszystkich Świętych. Wpływ tego francuskiego opactwa sprawił, że przyjęto ten zwyczaj w całym świecie chrześcijańskim, a nawet, że dzień ten uwalniał od pracy. W Hiszpanji, Portugalji I w zależnej od nich niegdyś Ameryce Południowej, kapłani, korzystając z przywileju nadanego przez Ojca św. Benedykta XIV, mogli odprawiać w dniu 2 listopada 3 Msze św.. Dekretem z dn. 10 sierpnia 1915r. Ojciec św. Benedykt XV upoważnił wszystkich kapłanów całego świata do czynienia tego samego.  

Dusze czyśćcowe orzeka Sobór Trydencki, doznają pomocy przez modlitwy wiernych, szczególniej zaś przez ofiarę Mszy Św.  Powodem tego jest, iż we Mszy św. Kapłan ofiaruje uroczyście Bogu, jako wykup za dusze, Krew samego Zbawiciela. Jezus Sam pod postaciami chleba I wina, przypominającemi Ojcu Niebieskiemu Ofiarę na Kalwarji prosił, by Bóg Jego zasługami policzył duszom czyśćcowym.  
 

Z: „ Mszał Rzymski ” O. G. Lefebvre 1931r.