POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 23 listopada 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencjach: 

"Bóg zapłać za modlitwy za Grzegorza i Jego postępujący powrót do zdrowia"

"Dziękujemy Panu Bogu za szczęśliwe urodzenie się Korneliusza"