POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 28 listopada 2019

INTENCJA BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO ŚW. PIUSA V NA GRUDZIEŃ

W grudniu modlimy się w intencji: 

        O uznanie Królestwa Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wszystkie stany, władze i przedstawicieli narodu polskiego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. 
Kolekta

Oremus:

Omnípotens sempitérne Deus, qui in dilécto Fílio tuo, universórum Rege,

ómnia instauráre voluísti: concéde propítius; ut cunctæ famíliæ géntium,

peccáti vúlnere disgregátæ, eius suavissímo subdántur império: Qui tecum

vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula

saeculorum.


R. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko odnowić w

umiłowanym Synu Twoim jako Królu wszechrzeczy, spraw łaskawie, aby

rodziny narodów rozdzielone na skutek ran grzechowych, poddały się Jego

najsłodszemu panowaniu: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha

Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Graduał i Alleluja


Ps 71:8; 78:11


Dominábitur a mari usque ad mare, et a flúmine usque ad términos orbis

terrárum.


V. Et adorábunt eum omnes reges terræ: omnes gentes sérvient ei.

Allelúia, allelúia.


Dan 7:14

Potéstas eius, potéstas ætérna, quæ non auferétur: et regnum eius, quod

non corrumpétur. Allelúia.


Panować będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi.

I uwielbią Go wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły.

Alleluja, alleluja.


Władza Jego to władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego

nigdy nie zaginie. Alleluja.

Za:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=82