POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 19 listopada 2019

Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w następującej intencji: " o odnalezienie Boga dla pewnej znanej Panu Bogu osoby".