POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 9 listopada 2019

Modlitwa Św. Gertrudy - uwalnia tysiąc dusz z czyśćca


      "Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci  Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na  świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen 

Podczas z jednej wizji Chrystus przekazał św. Gertrudzie słowa powyższej modlitwy, która jak oświadczył, gdy odmawiana jest z miłością i pobożnością, uwalnia z czyśćca za każdym razem tysiąc dusz.