POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 21 listopada 2019

Bractwo Paska św. Tomasza z Akwinu

Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła (+ 1274)

        Tomasz urodził się w 1225 r. w zamku Roccasecca, niedaleko Neapolu. Ojcem jego był rycerz Landulf z Akwinu, a matką - Teodora. Rodzice powierzyli go w wieku 5 lat benedyktynom w opactwie Monte Cassino. Wychował się u nich. Bez wiedzy i zgody rodziców w 1244 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w Neapolu. Wysłany przez Zakon na studia do Paryża, po drodze został porwany przez własną rodzinę i przez pewien czas przebywał w zamknięciu. Zamek, w którym go zamknięto, znajdował się na wysokiej skale, by uniemożliwić mu ucieczkę. Tam próbowano go na wszelki sposób odwieść od zamiaru pozostania u dominikanów. Rodzina bowiem planowała dla niego spokojne i bogatsze życie u benedyktynów, zakon dominikanów był wtedy zakonem prawdziwie żebraczym i bliscy Tomasza byli zdania, że syn rycerza nie może być żebrzącym mnichem. Gdy wszelkie próby odwiedzenia Tomasza od wybranej drogi nie dawały rezultatu, zamknięto go w wieży zamkowej i sprowadzono kobietę pełną powabu i doświadczoną w sztuce uwodzenia. Obiecano jej wysoką nagrodę, jeśli zdoła uwieść młodzieńca. Tomasz jednak widząc ją, schwycił płonące polano z kominka i kobietę wygonił. Następnie padł na kolana przed Chrystusem Ukrzyżowanym, błagając Go ze łzami w oczach o łaskę nienaruszalnej czystości.  

Gdy zapadł w sen, wydawało mu się jakby aniołowie opasywali jego biodra. Od tej chwili nie odczuwał już nigdy pokus cielesnych. Z tym przeżyciem Tomasza wiąże się powstanie Bractwa Paska św. Tomasza. Bractwo to, prowadzone przez długie lata przez dominikanów, gromadziło tych, którzy pragnęli utrzymać czystość. 


Po tzw. II soborze watykańskim zanikło. Zostało reaktywowane w Krakowie przy kaplicy pw. NMP Królowej Polski i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w roku 2019.
 
Wszystkich (mężczyzn) pragnących  wstąpić do Bractwa Paska św. Tomasza prosimy o kontakt z ks. Rafałem Trytkiem: 

Kaplica pw. NMP Królowej Polski i św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
 
ul. J. Sarego 18/2
31-047 Kraków


xtrytek@sedevacante.pl
tel. 889 647 892