POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 16 września 2015

GODNOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA*

Chaste Heart of Joseph Sacred Heart of Jesus Immaculate Heart of Mary   Powodem oziębłości wielu dusz wiernych w nabożeństwie do świętego Józefa jest, iż nie znają świętości szczytu i potęgi jego wstawiennictwa u Boga. Otóż w tej nowennie zastanowimy się nad jego godnością, heroicznemi cnotami i innemi pobudkami zniewalającemi nas do czci, miłości i ufności ku niemu, największej po Bogu i N. Marji P. Świątobliwy Izydor de Isolanis zak. św. Dominika, w nagrodę za gorliwość w nabożeństwie do św. Jóżefa, obdarzony został światłem proroczem co do przyszłej chwały i czci św. Józefa w Kościele wojującym. I oto umieszczamy wyjątek z jego przepowiedni, z którego możemy poznać godność św. Józefa.

Clangor victoriae regis in illo - Okrzyk zwycięstwa króla wśród niego (Num. 23, 21). Słowa te oznaczają uniesienia radości, które brzmieć będą i okrzyk triumfalny, który rozlegnie się kiedyś w Kościele wojującym, gdy narody chrześcijańskie poznają świętość boskiego Józefa.

Duch Św. bowiem nie przestanie pouczać serc wiernych, dopóki królestwo całe Kościoła wojującego radością przejęte, czci boskiego Józefa nie doda nowego blasku, dopóki budować nie będzie klasztorów i kościołów i stawiać ołtarzów na jego cześć.

Święta jego obchodzone będą z wielką okazałością i wszystkie narody czynić będą śluby i wypełnią je. Pan przyśle światło swoje aż w najgłębsze tajniki rozumu, rozsunie zasłony i wielcy mężowie badać będą wewnętrzne dary Boże ukryte w św. Józefie i znajdą w Nim skarb nieoceniony, jakiego nie zdarzyło im się znaleźć w żadnym z Świętych Starego Testamentu. Gdyż bogactwo i obfitość darów duchownych jaśniały w św. Józefie blaskiem jedynym tak, iż nie można z Nim porównywać Świętych Starego, ani Świętych Nowego Przymierza. Prawda, iż Świętych Nowego Testamentu Pan Jezus nazywał przyjaciółmi swemi, ale Józefa nazywał ojcem, oni Królową świata czcili jako panią swoją, Józef czcił jako swą Oblubienicę. Błogosławcież narody św. Józefa, abyście były napełnione błogosławieństwy; albowiem kto jego błogosławić będzie, błogosławionym będzie błogosławieństwy najobfitszemi”.


Z książeczki „Święty Józef Oblubieniec Bogarodzicy”, Kraków 1930 r., str. 304-306.

*Tytuł Juan Arecharaleta

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/09/09/godnosc-swietego-jozefa/