POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 26 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień siódmy)

DZIEŃ SIÓDMY
Św. Michał wspomaga dusze w czyśćcu cierpiące

Św. Michał ma również zlecone sobie od Boga pocieszanie dusz w czyśćcu cierpiących. W pacierzach kapłańskich na jego uroczystość czytamy, że Pan Bóg powierza mu dusze wszystkich ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, aby je do nieba wprowadził. A we Mszy za umarłych Kościół prosi: "Niechaj chorąży Krzyża Twego św. Michał wprowadzi dusze wszystkich zmarłych przed Tobą do świętej światłości." Toteż wielki Archanioł, powodowany gorącą troską o te dusze, które Jemu są oddane i polecone w tak szczególny sposób, wspomaga je i przynosi im ochłodę w cierpieniach czyśćcowych. A jeśli już tu na ziemi w doczesnych potrzebach spieszy z pomocą osobom, które mają do niego szczególne nabożeństwo, o ile więcej będzie je wspierał i ulgę im będzie przynosił pośród mąk czyśćcowych, które przewyższają wielokrotnie wszelkie ziemskie cierpienia.

Jakub Massi powiada, że pewien kapłan odprawiając Mszę św. za umarłych, w szczególny sposób modlił się za dusze, podczas gdy wymawiał słowa wyżej przytoczone: "Niechaj św. Michał wprowadzi je przed Tobą do świętej światłości". W tej samej chwili ujrzał św. Archanioła zstępującego z nieba do czyśćca, aby wyprowadzić stamtąd dusze, które Mu polecał. Tenże sam pisarz mówi, że pewien zakonnik z klasztoru Cystersów ukazał się po śmierci swemu przyjacielowi kapłanowi i rzekł mu, że pozostaje jeszcze w czyśćcu, ale będzie oswobodzony, jeśli podczas Mszy św. poleci go św. Michałowi. Kapłan ów chętnie spełnił tę prośbę. I on sam, i inni równocześnie widzieli duszę zakonnika prowadzoną do nieba przez św. Michała. Wnosić stąd możemy, że spełniamy rzecz miłą św. Michałowi naszymi modlitwami i dobrymi uczynkami, wspomagając dusze w czyśćcu zostające.
Jest to uczynek miłosierny, nader przyjemny Panu Jezusowi, który pełen miłości dla tych dusz świętych pragnie, abyśmy wstawiali się za nimi.

Postanowienie
Modlić się będę za dusze w czyśćcu zostające i prosić za nimi św. Michała.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.