POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 24 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień piąty)

DZIEŃ PIĄTY
Św. Michał daje każdej duszy osobnego Anioła Stróża

Pobożny diakon Pantaleon naucza, że św. Michał z rozkazu Boga opiekuje się wiernymi i jakkolwiek przebywa w niebie, nie przestaje wspomagać i pocieszać chrześcijan na ziemi. Św. Brunon dodaje, że wielki ten Archanioł wyniesiony przez Boga na wodza i zwierzchnika Aniołów, ma sobie zlecone dawać każdej duszy na ziemi osobnego Anioła Stróża. Jakże wiele zawdzięczamy Mu przeto. Św. Michał jest też wodzem wszystkich Aniołów, podwładnych swoich. On kieruje naszym Aniołem Stróżem i poucza go, w jaki sposób ma nas prowadzić i bronić wobec naszych nieprzyjaciół. Gdy zatem widzimy osobę, którą występki ciągną na zatracenie, albo która nas prześladuje, prośmy św. Michała Archanioła, aby raczył wskazać Aniołowi Stróżowi tejże osoby najlepszy sposób, w jaki oświecić ją może, aby się poprawiła albo przestała nas prześladować. Co więcej, Pantaleon zapewnia, że skoro wzywać będziemy tego potężnego Archanioła, On chronić nas będzie wobec nieszczęść i niebezpieczeństw nawet doczesnych. Ze słów tegoż autora wypływa, że św. Michał dopomaga zwłaszcza wiernym swym sługom do pełnienia woli Bożej. Prośmy zatem gorąco wielkiego naszego opiekuna, aby nas w tym wspierał, by najmiłościwsza wola Boża działa się zawsze w nas i przez nas. 

Niechaj całe życie duszy naszej polega na wiernym przestrzeganiu woli Bożej: "A żywot na woli Jego" (Ps. 29,6). Za przykładem króla Dawida prośmy Boga nieustannie, aby nauczył nas pełnienia woli Swojej świętej: "Naucz mię czynić wolę Twoją" (Ps. 142,10). Błagajmy również Najśw. Marię Pannę, naszego Anioła Stróża i świętych naszych Patronów, aby wyjednać nam raczyli tę samą łaskę. 
Pamiętać jednak należy, że do woli Bożej stosować się mamy nie tylko w pomyślności, ale i w nieszczęściu, a nawet pośród przeciwności, które nas od ludzi spotykają, gdy nas zasmucają lub prześladują - albowiem wszystko od Boga pochodzi. Sposób to najpewniejszy, aby się uświęcić i cieszyć zawsze prawdziwym pokojem, którego nic zakłócić nie może. Nie zafrasuje sprawiedliwego, cokolwiek nań przypadnie (Przyp. 12,21).

Postanowienie
Prosić będę św. Michała, aby mi dopomógł do wiernego wypełniania woli Bożej.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.