POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 25 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień szósty)

DZIEŃ SZÓSTY
Św. Michał wspomaga nas w godzinę śmierci

Św. Michałowi zlecił Pan w szczególny sposób, aby nas wspomagał w godzinę śmierci. Wówczas to napaści szatańskie bywają najgwałtowniejsze, podczas gdy siły nasze osłabną, a umysł trwogą bywa udręczony.
Umierający podlegają zwłaszcza trzem rodzajom udręczenia: 1) trwoży ich wspomnienie grzechów popełnionych, 2) obawa wiecznego potępienia, 3) pokusy szatańskie. Toteż Kościół zachęca nas do błagania już naprzód św. Michała o pomoc w tej walce ostatecznej, którą stoczyć nam przyjdzie z nieprzyjacielem zbawienia. I we Mszy św. na uroczystość tego wielkiego Archanioła modlimy się: Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. - W modlitwach przy konających chcę również, aby wszyscy obecni prosili św. Archanioła, który jest wodzem wojska niebieskiego, aby przyjąć raczył i tę duszę pod swą opiekę. W pacierzach kapłańskich czytamy słowa, jakby wyrzeczone przez samego Pana Boga: "Archaniele mój Michale, uczyniłem Cię książęciem nad wszystkimi duszami, które mają być przyjęte do mego królestwa". - Jasnym jest więc, że św. Michałowi zlecił Bóg staranie o dusze, które przechodzą z życia do wieczności.

Św. Michał wyprasza śmierć szczęśliwą wiernym sługom swoim. Iwon, pobożny braciszek z zakonu Kapucynów odznaczał się wielkim nabożeństwem do św. Michała. Ten zaś ukazał mu się widocznie i polecił gotować na śmierć bliską. Odtąd brat Iwon tą myślą bezustannie zajęty, modlitwą i pełnieniem cnót wszystkich sposobił się na zgon szczęśliwy; i umarł też nadzwyczaj świętobliwie, jak zapewnia jego biograf ojciec Polocci. W żywocie św. Kajetana przez ojca Feleone czytamy, że w ostatnich chwilach życia szatani ukazali się Świętemu i dręczyli go pokusami. Ale ponieważ zawsze modlił się nabożnie do św. Michała, tenże również raczył mu się objawić i uspokoić obawy wzniecone przez duchy nieczyste.

Postanowienie
Prosić będę codziennie św. Michała o pomoc i opiekę w godzinę śmierci. Aby tym pewniej zdobyć sobie tę pomoc, czcić będę św. Michała, powściągając moją pychę i chęci zmysłowe oraz pracując nie tylko nad własnym zbawieniem, ale również nad zbawieniem drugich.

Westchnienie
Św. Michale, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.