POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 27 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień ósmy)

DZIEŃ ÓSMY
Św. Michał jest chorążym Krzyża św.

Zbawiciel nasz Jezus Chrystus odkupił nas przez Krzyż swój święty, na którym umarł dla zbawienia naszego; przez znak Krzyża św. udziela nam również odpuszczenia grzechów i łaskę swoją. Krzyż św. słusznie jest zatem nazwany sztandarem zbawienia, pod którym gromadzą się wierni, a niesie go św. Michał, jak to wyraźnie potwierdza Kościół w pieśni pacierzy kapłańskich na dzień 8 maja: "Zwycięsko niesie sztandar Krzyża św. Michał, chorąży zbawienia".
W dzień sądu ostatecznego chwalebny ten pogromca potęg piekielnych pochwyci również sztandar Krzyża, a zgromadziwszy pod tym triumfalnym znakiem dusze wybranych, wprowadzi je uroczyście do nieba przed tron Boży. Czcijmy zatem gorąco Krzyż św., a raczej Jezusa Chrystusa, który raczył na nim życie położyć; i ile możności rozważajmy codziennie przez pół godziny gorzką mękę Zbawiciela naszego. Gdyby kto poniósł za nas obelgi krwawe, a my o tym ani pomyśleć nie chcieli, jakże by bolał nad tym ów przyjaciel, który tyle za nas wycierpiał; a przeciwnie, jakże wielką byłoby dla niego pociechą przeświadczenie, że bezustannie o tym myślimy, mówimy i okazujemy mu wdzięczność naszą. Ale i do św. Michała Archanioła rozbudzajmy w sercu naszym coraz żywsze nabożeństwo i ufność wielką, że ten potężny, a miłosierny nasz opiekun wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny.

Prośmy Matkę Najświętszą, aby raczyła nas polecić św. Michałowi, albowiem podług nauki św. Bonawentury, gdy Najświętsza Maryja Panna rozkaże św. Michałowi zająć się jakimi duszami, on wtedy strzeże je ze szczególną troskliwością; wzywa nawet innych Aniołów i broni te dusze w godzinę śmierci, wprowadza do nieba, jeśli są bez zmazy, a skoro potrzeba im jeszcze przejść przez ogień czyśćcowy, skraca im czas męki i sprawia, że jego czciciele na ziemi wspomagają je modlitwami i dobrymi uczynkami.
Ojciec Engelgrave opowiada, że młody Ferdynand ks. Portugalii wielkie miał nabożeństwo do św. Michała, nawiedzał codziennie ołtarz jemu poświęcony, a święta Jego obchodził uroczyście, przyjmując Komunię św. i poszcząc w wigilię. Św. Archanioł wynagrodził hojnie tak wielką gorliwość; objawił raz księciu Ferdynandowi, że prosił Matkę Najświętszą, aby go wyswobodziła rychło z niebezpieczeństwa tego świata i pozwoliła przyjść prosto do nieba, a ta dobra Matka wysłuchała Go. W dniu oznaczonym Ferdynand rozstał się pobożnie z tym światem, mając lat siedemnaście i ufać można, że św. Michał wprowadził go prosto do nieba.

Postanowienie
Prosić będę św. Michała, aby mnie nauczył czcić tu na ziemi Jezusa ukrzyżowanego, a w niebie wiecznie się z Nim weselić.

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.