POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 28 września 2015

Nowenna ku czci św. Michała Archanioła (dzień dziewiąty)

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Nabożeństwo do św. Michała jest oznaką wybrania Bożego

Po sądzie ostatecznym św. Michał, jak już powiedzieliśmy, zbierze wszystkie dusze, które dostąpiły zbawienia i wprowadzi je do nieba przed tron Boga, aby Pan je pobłogosławił i pozwolił cieszyć się niebieskim szczęściem. Z tego powodu ojciec Recupito zauważa, że nabożeństwo do św. Michała jest szczególną oznaką wybrania Bożego. Św. Archanioł, który tak bardzo pragnie zbawienia wiernych sług swoich, nie dopuści, aby dusza, która w szczególny sposób cześć Mu oddaje, miała popaść w niełaskę u Boga; ale wyjedna jej siłę do zwycięskiego odparcia pokus szatańskich; a jeśli już miała dawniej nieszczęście obrazić Boga grzechem ciężkim, skoro tylko pod Jego uciecze się opiekę, uprosi dla niej łaskę przebaczenia i wytrwania w dobrym. Kościół św. naucza i stwierdza, że ktokolwiek czci św. Michała, otrzyma od Niego łaski obfite i mieć będzie udział w modlitwach, jakie św. Michał bezustannie zanosi za wierne sługi swoje - aby mógł ich wprowadzić do Królestwa niebieskiego.

Skoro św. Michał duszę jaką poleca Bogu, otrzymuje dla niej zbawienie wieczne. Toteż św. Wawrzyniec Justiniani zachęca wszystkich, aby modlitwą starali się zapewnić sobie opiekę potężnego Archanioła, by ich wspierał we wszystkich potrzebach duszy, to św. Michał nie gardzi prośbami zasyłanymi do Niego i nie opuszcza tych, którzy Go miłują i zaufali Jego przyczynie.

Postanowienie
W celu dostąpienia opieki św. Michała postanawiam:
1) Przed Jego świętem odprawiać corocznie nowennę i pościć w wigilię święta.
2) Mieć u siebie obrazek św. Michała oraz czcić go rano i wieczorem modlitwą kościelną:

Św. Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. (rano i wieczorem, dodatkowo w chwilach pokus szatańskich)

(Odpust 3 lata, odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i pod warunkiem pobożnego jej odprawiania przez cały miesiąc [S. Paen. Ap, 12 nov. 1932])

3) W chwili pokusy wzywać pomocy św. Michała i codziennie odmawiać osobną modlitwę dla uproszenia sobie Jego opieki za życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła wojującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen. (1x na dzień)

Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.