POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 30 września 2015

WYROBNIK UPRASZA SOBIE U ŚW. JÓZEFA ŁASKĘ SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI

Patron dobrej śmierci
   Ksiądz proboszcz z N. opowiedział Ojcom Misjonarzom następujące zdarzenie: Przed kilku laty przyszedł do mnie pewien uczciwy robotnik i rzekł: „Proszę Ojca udzielić mi ostatnich Sakramentów świętych, bo w trzech dniach umrę”. Z początku odradzałem mu, bo wiedziałem, że jest zdrów. Na to on mi odpowiada: „Gdy rąbałem drzewo, przyszedł do mnie jakiś mąż, w średnim wieku; był bardzo poważny i tak wyglądał, jakby to był św. Józef. Z dobrocią powiedział mi: „Za trzy dni nadejdzie twój czas, dlatego przyjm święte Sakramenta”. Dlatego proszę, abym nazajutrz mógł przyjąć święte Sakramenta”. Potem pożegnał się ze znajomymi i krewnymi. Nikt mu nic nie chciał wierzyć w to, co mówił. W oznaczonym dniu przyjął w kościele święte Sakramenta, a trzeciego dnia cicho i słodko zasnął na wieki.

Była to nagroda za cześć św. Józefa, bo ów robotnik odmawiał codziennie trzy razy Ojcze nasz do św. Józefa na uproszenie sobie łaski szczęśliwej śmierci.


Święty Józefie módl się za nami, Kraków 1933, str. 128-129.


MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ.

O święty Józefie,
o mój dobry Ojcze, Ty, któryś miał niewymowną pociechę umierać w objęciach Jezusa i Marji, ratuj mnie zawsze i w onej chwili, kiedy dusza moja będzie bliską opuszczenia ciała; wyjednaj dla mnie łaskę oddania ducha, podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Marji! – O Jezu, o Marjo, o Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Święty Józefie módl się za nami, Kraków 1933, str. 135.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/09/23/wyrobnik-uprasza-sobie-u-sw-jozefa-laske-szczesliwej-smierci/