POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 25 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Józef ucieka z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu

Znalezione obrazy dla zapytania Józef uciekł z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu

 

 25 marzec

Józef ucieka z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu.


 

Boleści i prześladowania, które przepowiedział sędziwy Symeon, wkrótce nastąpiły i zmusiły uciekać świętego Józefa do Egiptu. Król Heród obawiał się, że nowonarodzony Syn Boży strąci go z tronu i dlatego postanowił zabić Jezusa. 

Lecz Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: "Wstań a weźmij Dzieciątko i matkę jego, a uchodź do Egiptu i bądź tam, aż Ci powiem. Albowiem Herod szukać będzie Dziecięcia, aby je zatracił".

Józef wstawszy, natychmiast wziął Dziecię i matkę jego, i jeszcze w nocy uszedł do Egiptu. I tam był, aż umarł Herod, aby się spełniło, co powiedziano jest od Pana przez Proroka mówiącego: "Z Egiptu wezwałem syna mego".

Twierdzi też stare podanie, że posągi bożków Egiptskich przed Dzieciątkiem Bożem na ziemię spadały i w kawałki się rozbiły. Albowiem gdzie był Pan prawdziwy, musieli fałszywi bożkowie ustąpić. 

Święty Józef znalazł łaskę u Egipcyan i pracą swoją żywił w Egipcie Zbawiciela świata. Pan Bóg przez świętego Józefa wybawił Syna swego z rąk Heroda: niechajże przez świętego Józefa i nas wybawi z mocy szatana!Modlitwa.

 

Wszechmogący Boże Zbawicielu nasz, Tyś obrał sobie świętego Józefa i powierzyłeś mu dziecięce lata Twoje, pod opieką jego ocalony zostałeś od śmierci. Prosimy Ciebie przez opiekę świętego Józefa, zachowaj nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj w łasce Twojej rodzinę naszą i rodziny chrześcijańskie.


Daj nam miłosierny Boże, byśmy wiernie wypełniali obowiązki stanu swego i szukali jedynie we wszystkich sprawach chwały i czci imienia Twego. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego.
2. Nie wątpij o miłosierdziu Bożem.