POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 20 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Trzej Królowie ofiarują Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę


Znalezione obrazy dla zapytania Trzej Królowie 

20 marzec

Trzej Królowie ofiarują Jezusowi złoto,
kadzidło i mirrę. 

 

Święci Trzej królowie nazywali się Kaspar, Melchior i Baltazar. Natchnieni przez Ducha świętego szukali pilnie Jezusa nowonarodzonego. Według wskazówek króla Heroda opuścili Jeruzalem i udali się w drogę do miasta Betlehem.

A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było Dzieciątko. A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, naleźli Dziecię i Maryę matkę jego z świętym Józefem. A upadłszy, pokłonili się jemu.

Potem otworzyli skarby swoje i ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej.

Na łonie Maryi widzieli trzej królowie słabe Dzieciątko; widzieli też ubogą stajenkę, w której święty Józef czuwał nad Dziecięciem i matką jego. Lecz mimo to poznali, że to ubogie Dziecię jest stwórcą wszystkich skarbów i niebiosa jego Bóstwa ogarnąć nie mogą.

Upadajmy na kolana przed Jezusem, utajonym pod postacią chleba w najświętszym Sakramencie!

Modlitwa.

 

Trzej królowie święci Kaspar, Melchior i Baltazar Tobie, Panie Jezu Chryste ofiarowali swe dary, złoto, kadzidło i mirrę. Przyjmij łaskawie i dary nasze; albowiem ofiarujemy Tobie za złoto jałmużnę, za kadzidło modlitwę, a za mirrę cierpliwość w uciskach. Przez zasługi świętych Trzech Króli i świętego Józefa uczyń nas świętymi w niebie. 

Niech będzie pochwalony i błogosławiony przenajświętszy i Boski Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Udzielaj jałmużny ubogim.