POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 22 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Symeon błogosławi Jezusa


Znalezione obrazy dla zapytania symeon błogosławi jezusa

 

22 marzec

Symeon błogosławi Jezusa.

 

A oto był człowiek w Jeruzalem, któremu imię było Symeon: a był to człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwający pociechy Izraelskiej, a Duch święty był z nim. I wziął odpowiedź od Ducha świętego, że nie miał oglądać śmierci, póki nie ujrzy Namazańca Pańskiego. 

I przyszedł z natchnienia Ducha świętego do Kościoła. A gdy Marya i Józef weszli z Dzieciątkem do kościoła, aby zadość uczynili wedle zwyczaju zakonnego, Symeon wziął Dziecię na ręce swoje, błogosławił Bogu i rzekł: "Teraz puszczasz sługę Twego Panie w pokoju, według słowa Twego. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich narodów: światłość ku objawieniu poganom i chwałę ludu Twego Izraelskiego". Święty Józef z najczystszą Oblubienicą swoją serdecznie się cieszył, że Pan Bóg objawił Symeonowi Bóstwo Chrystusa. Prośmy świętego Józefa, abyśmy także coraz bardziej poznali Bóstwo Zbawiciela naszego, abyśmy też umierali w pokoju, a w niebie oglądali chwałę Chrystusa Pana, który jest światłością naszą doczesną i wieczną.

Modlitwa.

 

Zbawicielu nasz, Ty jesteś zbawieniem wszystkich ludzi, Ty jesteś światłością duszy i oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Ty jesteś największą chlubą narodu Izraelskiego. Oświeć nas Panie w ciemnościach życia! W godzinie śmierci naszej ześlij nam z nieba świętego Józefa, patrona umierających, aby nas przeprowadził do wiecznej jasności Twojej w niebie.

Jezu, Maryo, Józefie, niech przy was oddam w pokoju ducha mego Bogu! Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego.
2. Pamiętaj na śmierć.