POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 3 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Praca świętego Józefa

Podobny obraz 
3 marzec

Praca świętego Józefa.

 

Według rozporządzenia Bożego każdy człowiek pracować powinien. Albowiem już w raju rzekł Pan Bóg do Adama i do każdego z nas: "W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, z której jesteś wzięty: boś jest proch i w proch się obrócisz".

Święty Józef nie wstydził się pracy! W mieście Nazarecie żył z pracy rąk swoich, będąc cieślą. 

Jakże mozolna jest praca ciesielska! Cieśla dźwiga ciężkie drzewo i obrabia je, stawia domy i wyrabia sprzęty. Cieślę sobie obrał Chrystus Pan za Opiekuna, aby wywyższyć pokornego robotnika i uświęcić pracę. Przez św. Józefa i Chrystusa Pana praca jest uszlachetniona. Kto pilnie pracuje jak święty Józef, naśladuje samego Chrystusa Pana! 

Modlitwa.

 

Dobrotliwy Boże, po upadku Adama, praca jest obowiązkiem naszym. Jak ptak stworzony jest do latania, tak człowiek od Ciebie jest stworzony do pracy, a kto nie pracuje, nie godzien jest, aby żył. Za przyczyną wiernego sługi twego Józefa św. ofiarujemy Ci o Boże, wszystkie prace nasze. Błogosław pracy naszej, jak błogosławiłeś pracy świętego Józefa, i daj nam za wszystkie prace nasze wieczną zapłatę w niebie. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Pracuj chętnie i z miłości ku Bogu.