POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 16 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Narodzenie Pana Jezusa


Podobny obraz

16 marzec

Narodzenie Pana Jezusa.

 

Pan Bóg od wieków rozporządził, aby Syn Boży w Betleem się narodził. Albowiem tak mówi Pan Bóg przez proroka Micheasza: "I Ty Betleem w Ziemi Judzkiej, z żadnej miary nie jesteś najpodlejsze między książęty Judzkimi, albowiem z Ciebie wynijdzie Wódz, który będzie rządził lud mój Izraelski".

Po mozolnej drodze przybył Józef z Maryą do Betleem, lecz miasto już było przepełnione przybyszami, którzy tamże przybyli, aby byli według rozkazu Cesarza popisani. I tak Józef nie znalazł w mieście żadnej gospody i musiał szukać około miasta schronienia. Wreszcie znalazł stajenkę próżną i bardzo nędzną.

I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła najświętsza Panna. I porodziła Syna swego pierworodnego a owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie.

W takiem ubóstwie Pan tego świata się narodził! Nie narodził się w pałacu, lecz w ubogiej stajence. Nie był położony w przepyszne łoże, lecz w biedny żłóbek. Świadkami jego przyjścia na tę ziemię był święty Józef, wierny Opiekun najświętszej Panny; były bydlątka, stojące w stajni. Kochajmy ubóstwo! Nie gardźmy ubogimi! Błogosławieni są ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Modlitwa.

 

Panie Jezu Chryste, Tyś od początku życia Twego tu na świecie ubóstwo umiłował, urodziwszy się w ubóstwie i w lichej stajence. Jako Opiekuna obrałeś sobie świętego Józefa. Przez zasługi świętego Józefa zachowaj nas od łakomstwa i zbytecznego pragnienia przemijających skarbów tego świata. Naszemi skarbami w niebiesiech niechaj będą uczynki miłosierdzia!

Jezu, Maryo, Józefie, niech przy was w pokoju ducha oddam. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Przystępuj często i z należytem przygotowaniem do Stołu Pańskiego.