POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 2 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Imię świętego Józefa

Podobny obraz 
2 marzec

Imię świętego Józefa.

 

Imię człowieka posiada wysoką wartość i głębokie znaczenie. Tak na przykład według Pisma świętego pierwszy człowiek nazywał się Adam, to jest człowiek z ziemi, ponieważ Pan Bóg go stworzył z ziemi. A żona pierwszego człowieka nazywała się Ewa, to jest matka żyjących, ponieważ się stała matką wszystkich ludzi na ziemi żyjących. 

A czy myślisz, że św. Józef, którego Pan Bóg obrał za Opiekuna Syna swego Jednorodzonego, przypadkiem otrzymał imię Józef? Józef znaczy Pomnażający. Opatrzność Boska to sporządziła, że Oblubieniec najświętszej Panny takowe imię otrzymał! Albowiem św. Józef pomnożył chwałę domu Dawidowego, z którego się narodził. Jako Opiekun Pana Jezusa przyczynił się do pomnożenia łaski Bożej w sercach ludzkich. Będąc wiernym sługą Bożym, pomnożył łaskę we własnej swej duszy. 

Przy chrzcie świętym otrzymaliśmy imię świętego lub świętej. Pan Bóg tak natchnął rodziców naszych, że nam obrali owego świętego lub ową świętą jako patronów niebieskich, których imię nosimy. Niechaj święty Józef i święci Patronowie nasi, których imię nosimy, nam dopomagają do pomnożenia łaski Bożej w sercach naszych.

Modlitwa.

 

Miłosierny Boże, w rękach Twoich są losy nasze. Ty nami dobrotliwie kierujesz po wszystkie dni nasze. Daj nam Boże przez zasługi świętego Józefa i świętych Patronów naszych, których imiona na chrzcie świętym otrzymaliśmy, abyśmy mogli przykazania Twoje zawsze zachować i przez to stali się świętymi. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego.
2. Wzywaj na pomoc też Patrona lub Patronką twą, którego lub której imię nosisz. Naśladuj jego lub jej cnoty.