POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 18 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Obrzezanie Pana Jezusa


 

Znalezione obrazy dla zapytania obrzezanie pana jezusa
18 marzec

Obrzezanie Pana Jezusa.

 

W starym Zakonie Pan Bóg rozkazał, aby każdy Izraelita był obrzezanym. Kto nie był obrzezanym, miał być wyłączony z ludu Izraelskiego. Obrzezanie było figurą Chrztu świętego i znakiem wybrania Bożego. 

Według takowego przepisu Bożego i Syn Boży Jezus Chrystus nowonarodzony musiał być obrzezanym, bo nie przyszedł na ten świat, aby zniósł Zakon, lecz aby przez posłuszeństwo wypełnił Zakon. W on czas, gdy się spełniło osiem dni, obrzezano Dzieciątko i nazwano imię jego Jezus, które było nazwane od Anioła pierwej, niżeli się w żywocie poczęło. 

Święty Józef przy obrzezaniu nazwał Dzieciątko imieniem Jezus. Cóż to znaczy imię Jezus? Jest to imię najsłodsze, bo znaczy: Zbawiciel. Chrystus Pan nas zbawił od śmierci wiecznej, otworzył nam bramy niebieskie i wyjednał nam u Ojca swego niebieskiego żywot wieczny. 

Imię Jezus, słodkie ludziom, jest straszne szatanowi. W imieniu Jezusa ma uklękać wszelkie kolano. Ile razy z świętym Józefem nabożnie imię Jezus wzywamy, pomocy i łask Zbawiciela naszego będziemy uczestnikami!

Modlitwa.

 


Najmilszy Zbawicielu Jezu Chryste, okazała się łaska Twoja wszystkim ludziom, nauczająca nas, abyśmy zaprzawszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na świecie, i abyśmy oczekiwali przyjścia Chwały Twojej. Zbaw nas Jezu przez chwalebne Imię Twoje, przez zasługi Ojca Twego mniemanego świętego Józefa i najświętszej Matki Twojej Maryi.
Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw niech Cię kocham coraz więcej. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Wymawiaj święte imiona nabożnie. Nie klnij.