POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 10 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Zwiastowanie najświętszej Panny Maryi

Podobny obraz 
10 marzec

Zwiastowanie najświętszej Panny Maryi.

 

Podczas gdy święty Józef dom swój opuścił, aby w Nazarecie lub w pobliżu miasta pracą rąk swoich na chleb dla siebie i dla swojej kochanej małżonki Maryi zarabiał, Marya Panna krzątała się około prac domowych i wolne chwile poświęciła modlitwie.

Marya zatapiała się w rozmyślaniu Pisma świętego i wzdychała do Pana Boga, aby z nieba zesłał jako rosę Zbawiciela i ożywił narody.

Prawdopodobnie najświętsza Panna zatopioną była w rozmyślaniu proroka Izajasza, który przepowiedział, że Zbawiciel świata narodzi się z panny z pokolenia Dawidowego. Tedy niespodzianie mieszkanie Maryi oświeciło się jasnością niebieską! Posłan jest onego czasu Anioł Gabryel od Boga do niej i pozdrowił ją: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami".

Która gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myśliła, jakieby to było pozdrowienie. I rzekł jej Anioł: "Nie bój się Maryo, albowiem nalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz Syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki i będzie zwan Synem Najwyższego; i da mu Pan stolicę Dawida Ojca jego i będzie królował w domu Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca".

Tak mówił Anioł do Maryi. Szczęśliwy jesteś święty Józefie! Małżonkę Twoją dziewiczą pozdrawia Archanioł; ona jest łaski pełna, powołana do godności Matki Boskiej. Ty jesteś Oblubieńcem Królowej nieba. Nie opuszczaj nas, św. Józefie! 

 

Modlitwa.

 

Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze; abyśmy, którzyśmy za zwiastowaniem Anielskiem wcielenie Syna Twojego poznali, przez krzyż i mękę jego do chwały zmartwychwstania doprowadzeni byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Módl się za nami święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych!

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Odmawiaj rano, w południe i wieczór Pozdrowienie Anielskie.