POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 24 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Prorokini Anna poznaje Bóstwo Jezusowe


Podobny obraz 

24 marzec

Prorokini Anna poznaje Bóstwo Jezusowe.

 


Święty Józef i Marya dziwowali się temu, co o Jezusie mówił Symeon. Dziwowali się bowiem, że Pan Bóg tajemnicę odkupienia ludzkiego i innym objawić raczył.

Anna prorokini przyszła tejże samej godziny do świątyni. Była ona córką Fanuela z pokolenia Aser. Ta była bardzo podeszła w leciech, a siedem lat żyła z mężem swem od panieństwa swego. A potem wdową aż do lat osiemdziesiąt i czterech, która nie wychodziła z kościoła, służąc Bogu w postach i modlitwach we dnie i w nocy.

Zaraz gdy Anna prorokini zobaczyła Dzieciątko Boskie, poznała z natchnienia Ducha świętego, że to Dzieciątko jest odwiecznym Synem Bożym i Zbawicielem świata. To też z wielką radością opowiadała wszystkim pobożnym, którzy oczekiwali odkupienia Izraelskiego.

A gdy wykonali wszystko według Zakonu Pańskiego, Józef i Marya wrócili z Dzieciątkiem do Galilei do Nazareth miasta swego. Pod opieką świętego Józefa szczęśliwie przybyła Marya do Nazareth i była mu poddaną. A Dzieciątko rosło i umacniało się w łasce u Boga i u ludzi.


Modlitwa.

 

Panie Jezu, Anna prorokini poznała Bóstwo Twoje i opowiadała wszystkim, żeś się narodził dla zbawienia ludzkiego. Żniwo jest wielkie, robotników mało! Wiele jest narodów, które Cię jeszcze wcale nie znają, lecz misyonarzy jest mało, którzy by nawracali ludy pogańskie na łono Kościoła katolickiego. Przez zasługi Opiekuna Twego świętego Józefa miej pieczę o misyonarzy, zmiłuj się nad poganami, aby się nawrócili do Ciebie. Krzyż dla mnie pewnem zbawieniem! krzyż zawsze uwielbiam, krzyż Pański ze mną, krzyż moją ucieczką! Amen.


1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego.
2. Pragnij Boga. Ziemskie uciechy lekcepoważaj.