POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 21 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Ofiarowanie Jezusa


Znalezione obrazy dla zapytania obrzezanie pana jezusa21 marzec
Ofiarowanie Jezusa.


 

W on czas gdy się spełniły dni oczyszczenia Maryi według Zakonu Mojżeszowego, przyniósł Józef i Marya dzieciątko Jezus do Jeruzalem, aby go stawili Panu, jako napisano jest w Zakonie Pańskim: "Że wszelki mężczyzna pierworodny świętym Panu nazwan będzie".

Józef i Marya przynieśli też dlatego Pana Jezusa do świątyni Pańskiej, iżby oddali ofiarę dziękczynną za jego narodzenie, wedle tego, co jest powiedziano w Zakonie Bożym, parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt.

Najświętsza Panna po porodzeniu Syna Bożego według Zakonu Mojżeszowego była oczyszczoną, chociaż żadnego oczyszczenia nie potrzebowała. Nie jako inne niewiasty poczęła, lecz poczęła Syna Bożego z Ducha świętego. W poczęciu swojem, w porodzeniu Syna Bożego i po porodzeniu została panną nienaruszoną i przez Syna Bożego uświęconą, podwyższoną nad wszystkie niewiasty. Cała piękna jest i niepokalana, niechaj z świętym Józefem modli się za nami!Modlitwa.

 


Panie Jezu Chryste, przez św. Józefa i najświętszą Matkę Twoją w kościele jesteś Ojcu niebieskiemu ofiarowany. Wypełniło się proroctwo Malachiasza: "A zarazem przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Pośrednik przymierza, którego wy chcecie". Z modlitwami tejże Matki Twojej i świętego Józefa łączymy modlitwy nasze, abyśmy przypuszczeni byli do świątyni wiecznej chwały Twojej. 

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według serca Twego. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyą Ojca św.
2. Rano ofiaruj Bogu twe myśli, słowa i uczynki.