POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 19 marca 2017

Nowenna na cześć świętego Józefa. Dziewiąty dzień Nowenny (ostatni)


Podobny obraz 

Dziewiąty dzień Nowenny.

Święty Piastunie Człowieka-Boga,
Gdy przyjdzie na mnie ostateczna trwoga,
Bądź Opiekunem w ten czas duszy mojej,
By nie zginęła przy Opiece Twojej.


Błogosławiony Józefie, oto już królujesz z Bogiem w przybytku niebieskim. Pan Bóg Cię uwieńczył koroną żywota: z Najświętszą Panną Maryą oblubienicą Twoją, z Aniołami i Świętymi tam jesteś, gdzie nie ma boleści. Albowiem wypełniło się nad Tobą, co pisze Pismo święte: "I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci dalej nie będzie, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, iż pierwsze rzeczy przeminęły".

Nowennę tę ofiarujemy Ci, święty nasz Patronie, abyś nas pocieszył w smutku, wspomógł w nędzy i rozpaczy, i nas wzmocnił w strasznej godzinie śmierci. Pod opieką Twoją żyć i umierać pragniemy. Wspomóż wszystkich nędznych i ubogich, opuszczonych i umierających. Amen.

Modlitwy na cześć siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa,
Litania do świętego Józefa.


Modlitwy na cześć siedmiu boleści
i siedmiu radości świętego Józefa.


 


1. O najświętszy Oblubieńcze najświętszej Maryi Panny, chwalebny Józefie święty! Jak wielka była boleść i troska serca Twojego miotanego niepewnością, gdy chciałeś opuścić przeczystą Oblubienicę Twoją: tak niewymowną była radość Twoja, gdy anioł Boży objawił Ci tajemnicę Wcielenia.
Przez tę boleść i przez tę radość Twoją prosimy Cię, byś teraz i w boleściach zgonu pocieszył duszę naszą radością dobrego życia i świętej śmierci na podobieństwo Twoje w przytomności Jezusa i Maryi. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała.

2. Najszczęśliwszy patryarcho, chwalebny Józefie światy, wybrany na urząd mniemanego Ojca Słowa wcielonego, boleść Twa, której doznałeś widząc, w jakiem ubóstwie narodziło się Dzieciątko Jezus, wnet Ci się zmieniła w niebiańską radość, gdyś usłyszał śpiewy anielskie i ujrzał chwałę tej jaśniejszyem światłem oświecony nocy.
Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, uproś nam, abyśmy po ukończeniu pielgrzymki tego żywota godni byli usłyszeć anielskie śpiewy i cieszyć się chwałą niebieską.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała.

3. O najposłuszniejszy wykonawco prawa Bożego, chwalebny Józefie święty, krew przenajdroższa, którą wylało Boskie Dzieciątko, Zbawiciel nasz, w obrzezaniu swojem, zraniła serce Twoje, ale imię Jezus nadane mu wnet je pocieszyło i ożywiło najwyższą radością.
Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, wyjednaj nam łaskę, byśmy wolni od wszelkiego grzechu w tem życiu i z najświętszem Imieniem Jezu w sercu i na ustach radośnie zeszli z tego świata.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała. 

4. O najwierniejszy Święty, powierniku tajemnic Odkupienia naszego, chwalebny Józefie święty, jeżeli proroctwo Symeonowe o tem, co Jezus i Marya cierpieć mieli, śmiertelną zadało Ci boleść, tedy przejęło Cię coraz najszczęśliwszą radością, przepowiadając zarazem zbawienie i chwalebne zmartwychwstanie niezliczonych dusz, mające nastąpić po tych cierpieniach.
Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, uproś nam, byśmy byli z liczby tych, co przez zasługi Jezusa i za przyczyną Maryi chwalebnie zmartwychwstaną.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała. 

5. O najczujniejszy Stróżu i najserdeczniejszy wcielonego Syna Bożego poufniku, chwalebny Józefie święty, jak wielkich podjąłeś się trudów, by utrzymać i pilnować Syna Najwyższego, szczególnie gdy z nim do Egiptu uciekać musiałeś, ale zarazem jakiejże doznawałeś pociechy w ciągłem towarzystwie z Bogiem Twoim i patrząc, jak przed nim padały bałwany Egiptu.
Przez tę boleść i przez tą radość Twoją błagamy Cię, zjednaj nam tą łaskę, ażebyśmy oddalając od siebie piekielnego nieprzyjaciela, szczególnie ucieczką od wszelkich okazyi do grzechu, ujrzeli kruszące się w sercach naszych wszelkie bałwany przywiązań ziemskich, a cali oddani służbie Jezusa i Maryi, dla nich tylko żyli i z nimi błogo umarli.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała. 

6. O aniele ziemski, chwalebny Józefie święty, podziwiający posłuszeństwo Króla niebieskiego na wszelkie skinienie Twoje, jakkolwiek pociecha Twoja z odprowadzenia Jezusa z Egiptu zamącona była boleścią, którą Cię przejmowała obawa Archelausa, wnet jednak przez anioła uspokojony, w pełnej radości z Jezusem i Maryą zamieszkałeś w Nazarecie.
Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię, uproś nam, abyśmy sercem wolnem od szkodliwej trwogi doznawali zawsze pokoju dobrego sumienia, a z Jezusem i Maryą bezpiecznie żyjąc, w środku ich umierali.
Ojcze nasz. Zdrowaś. Chwała. 

7. O wzorze wielkiej świętości, chwalebny Józefie święty, bez Twojej winy zgubiwszy dziecię Jezus, z największą boleścią trzy dni Go szukałeś, dopókiś, Go, życie Twoje, z największą radością i uwielbieniem nie znalazł w kościele między doktorami.
Przez tę boleść i przez tę radość Twoją błagamy Cię sercem i usty, przyczyn się za nami, niech się nigdy nam nie zdarzy, abyśmy ciężką winą mieli utracić Jezusa, a gdybyśmy mieli kiedy to wielkie nieszczęście utracić Go, wtedy daj, niech bez ustanku, i z boleścią szukamy, dopóki Go i łaskę Jego z radością nie znajdziemy, zwłaszcza w godzinę śmierci, abyśmy wtenczas do nieba weszli i tam na wieki Go posiadając z Tobą opiewali Boskie zmiłowanie Jego.
Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała.

Antyfona.


 


Ten Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu lat, jako mniemano, Syn Józefa. 


V. Módl się za nami święty Józefie;
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś z niewymownej opatrzności Twojej Błogosławionego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej obrać raczył, daj nam, błagamy, ażebyśmy tego, któremu jako opiekunowi naszemu cześć oddajemy na ziemi, obrońcą mieć w niebie sobie zasłużyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Litania do świętego Józefa.


 


Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Jezusowa, módl się za nami.
Oblubienico świętego Józefa, módl się za nami.

Święty Józefie, Oblubieńcze Maryi Panny, módl się za nami.
Światy Józefie, Opiekunie i Piastunie Pana Jezusa, módl się za nami.
Święty Józefie, Mężu według serca Bożego, módl się za nami.
Święty Józefie, Sługo wierny i mądry, módl się za nami.
Święty Józefie, Strażniku panieństwa Maryi, módl się za nami.
Światy Józefie, Towarzyszu i pociecho Maryi, módl się za nami.
Święty Józefie, w panieństwie najczystszy, módl się za nami.
Święty Józefie, w pokorze najgłębszy, módl się za nami.
Święty Józefie, w miłości najgorętszy, módl się za nami.
Święty Józefie, w bogomyślności najwyższy, módl się za nami.

Święty Józefie, któryś za świadectwem samego Ducha św. mężem sprawiedliwym jest nazwany, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś z nieba wiadomość wziął o świętej tajemnicy wcielenia Słowa Przedwiecznego, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś do Betleem Pannę Maryę Tobie poślubioną prowadził, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś był godzien być przy narodzeniu Syna Bożego i Jego w żłobie położonego widzieć, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś Chrystusa obrzezanego Jezus mianował, módl się za nami.
Święty Józefie, Któryś Dzieciątko Jezus z Panną Maryą w kościele ofiarował, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś przez Anioła upomniony z Dzieciątkiem i Matką Jego do Egiptu uciekał, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś po śmierci Heróda do ziemi Izraelskiej z Dzieciątkiem i przeczystą Matką Jego powrócił, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś z przeczystą Matką Pana Jezusa, gdy w Jeruzalem został, żałośnie szukał, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś Pana Jezusa po trzech dniach między doktorami siedzącego znalazł, módl się za nami.
Święty Józefie, któryś Pana nad pany sobie na ziemi miał posłusznego, módl się za nami.
Święty Józefie, którego umierającego sam wcielony Bóg z najświętszą Matką cieszył i ratował, i do wiecznej szczęśliwości wyprawiał, módl się za nami.


Orędowniku nasz, ratuj nas, Józefie święty!
Patronie nasz, ratuj nas, Józefie święty!
We wszystkich naszych uciskach, ratuj nas, Józefie święty!
We wszystkich utrapieniach naszych, ratuj nas, Józefie święty!
W godzinie śmierci naszej ratuj nas, Józefie święty!
Przez najczystsze zaślubienie Twoje, ratuj nas, Józefie święty!
Przez Twoją ojcowską czułość i wiarę, ratuj nas, Józefie święty!
Przez prace i trudy Twoje, ratuj nas, Józefie święty!
Przez wszystkie cnoty Twoje, ratuj nas, Józefie święty!
Przez wieczne błogosławieństwo Twoje, ratuj nas, Józefie święty!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Antyfona.


 


Józefie synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki Twojej, albowiem co się z niej narodzi, z Ducha świętego jest. 


V. Módl się za nami, święty Józefie,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś z niewymownej Opatrzności Twojej Józefa św., Najświętszej Rodzicielce Twojej za oblubieńca wybrać raczył, prosimy pokornie, abyśmy, którzy go Obrońcą, Ojcem, Patronem, Opiekunem wyznawamy na ziemi, Orędownikiem i łaskawym Przyczyńcą mogli mieć w niebie, który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.