POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 8 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Zaślubienie św. Józefa z Panną Maryą


Znalezione obrazy dla zapytania zaślubiny św Józefa z Panną Marią 

8 Marzec 
Zaślubienie św. Józefa z Panną Maryą.

Na rozkaz Arcykapłana zgromadzili się w świątyni Jerozolimskiej wszyscy wdowcy i młodzieńcy z domu Dawidowego. Którym on rzekł: "Przynieście wasze laski ku ołtarzu. Ten, którego laska zakwitnie, lub na której jaki szczególny znak się pokaże, ten będzie oblubieńcem Panny Maryi, od Boga obrany".
 
Wszyscy tedy oddali laski swe Arcykapłanowi. Oddał laskę też i święty Józef. Po niejakim czasie przystąpił Arcykapłan po gorącej modlitwie do ołtarza i wziął laski: wszystkie były martwe jak z początku; tylko laska Józefa w cudowny sposób zakwitła i wydała kwiaty jak lilia! Nad laską kwitnącą Józefa, tak powiadają starzy autorowie, uniósł się Duch święty w postaci gołębicy i wniózł się ku głowie Józefa. 
 
Teraz poznali wszyscy, że Józef jest od Boga przeznaczonym oblubieńcem Panny Maryi, której rodzice na ten czas już pomarli. Natychmiast zaślubił Arcykapłan uroczyście świętemu Józefowi przeczystą Pannę Maryę. Ona zaś z natchnienia Ducha świętego chętnie Józefowi ręce podała, ślubując mu jako małżonka wierność i posłuszeństwo. Wiedziała bowiem najświętsza Panna, że jako zaślubiona Józefowi małżonka zostanie małżonką i panną nienaruszoną. Potem odprowadzili radośnie Józefa i małżonkę jego Pannę Maryę do domu. Tu przebywała najświętsza Panna, poświęcając się codziennie pracy i modlitwie. Święty Józef uważał się za niegodnego być małżonkiem tak zacnej Panny; pracując i modląc się z nią, oczekiwał przyjścia Zbawiciela Chrystusa.

 

Modlitwa.

 

Łaskawy Boże, Tyś sprawił Opatrznością Twoją, że Marya, przez Ciebie od wieków wybrana panna, świętemu Józefowi została zaślubioną. Przez zasługi świętego Józefa i jego niepokalanej małżonki Maryi, zachowaj Boże wszystkich zaślubionych w pokoju i w łasce Twojej. Twojej opiece polecamy wszystkie rodziny chrześcijańskie i rodzinę naszą, aby Tobie się podobały, jak się Tobie podobała najświętsza Rodzina w Nazarecie. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Bądź pokornym i posłusznym.