POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

środa, 1 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Pochodzenie św. Józefa

Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph catholic tradition 
Nauka.

Cały miesiąc marzec jest poświęcony św. Józefowi, ponieważ święto świętego Józefa przypada właśnie 19 marca (w tym roku wyjątkowo przeniesione na 20 marca z racji tego, że 19 marca wypada w niedzielę). 

Wierni, którzy podczas całego miesiąca marca jakiekolwiek modlitwy i ćwiczenie się w cnotach wykonują, zyskują następujące Odpusty:

1) Odpust 300 dni na każdy dzień miesiąca marca.

2) Odpust zupełny w dzień dowolnie obrany pod warunkiem spowiedzi, Komunii świętej i modlitwy na intencyę Ojca św. Nastał zwyczaj odmówić na intencyę Ojca świętego: 

5 Ojcze nasz,
5 Zdrowaś,
5 Chwała.
(Pius IX. 27.08.1865) 

Wierni mający ważną przeszkodę do odprawienia nabożeństwa w miesiącu marcu zyskują te same Odpusty, gdy jaki inny miesiąc poświęcą świętemu Józefowi. (Fr. Beringar S. J., Die Ablässe. 1900. 300.)

Można nawet wtedy zyskać te Odpusty, gdy kto urządzi owe miesięczne nabożeństwo tak, iż je zakończy w święto Józefa św. dnia 19 marca. 


Polecamy tu następujący sposób nabożeństwa: 

1) Na każdy dzień odprawić te modlitwy i rozmyślania, które tu w książeczce się znajdują. 

2) Ćwiczyć się w tych cnotach, przez które św. Józef znalazł łaskę u Boga, przede wszystkiem ćwiczyć się w cierpliwości. 

3) W święto św. Józefa przyjąć godnie święte Sakramenta Pokuty i Ołtarza, dołączając 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego, dla zyskania Odpustu zupełnego. 

1 marzec
Pochodzenie św. Józefa.

 

Chwałą dziatek i szczęściem potomstwa są pobożni rodzice. Dla tego Pismo św. uwielbia Kapłana Elkanego i Annę, rodziców wielkiego kapłana Samuela. Uwielbia też Zacharyasza i Elżbietę, rodziców Jana Chrzciciela. Doświadczenie bowiem uczy, że w ogóle pobożni rodzice mają pobożnych synów i pobożne córki. 

Święty Józef, Oblubieniec najświętszej Panny Maryi i Opiekun Syna Bożego Jezusa Chrystusa, tę łaskę od Boga zyskał, że przodkowie Jego byli wiernymi sługami Boga. Któż tu nie zna patryarchy Abrahama i króla Dawida? Z pokolenia tak zacnego pochodził święty Józef; jego dziadkiem był Matan, a ojcem był Jakób. Z tego właśnie pokolenia Abrahama i Dawida pochodził, z którego sam Zbawiciel świata się narodził! 

Jakże wielki zaszczyt ma święty Józef! Jego praojcem jest Abraham, którego Pan Bóg obrał na ojca wszystkich wiernych. Praojcem jego jest Dawid, któremu Pan dał zwycięstwo nad Goliatem i objawił mu, że z potomstwa jego zrodzi się na świat odwieczny Syn Boga Chrystus. 

Uwielbiamy Cię święty Józefie, ponieważ Pan Bóg Cię uwielbił, przez ród królewski praojca Twego Dawida. Twojej opiece polecamy rodziców naszych i nas samych. 

Modlitwa.

 

Wszechmogący Boże, Ty nam rozkazujesz czcić ojca i matkę naszą, abyśmy otrzymali błogosławieństwo Twoje i długo żyli szczęśliwie na świecie. Zachowaj rodziców naszych od zguby doczesnej i wiecznej. Bądź ich pociechą przez zasługi świętego Józefa. Niechaj rodzice nasi w niebie oglądają o Boże, oblicze Twoje na wieki. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwata na intencyę Ojca świętego.
2. Czcij Ojca i Matką Twoją. Nie mów nigdy źle o Ojcu lub Matce Twojej.