POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 31 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Chwała świętego Józefa


https://pelagiusasturiensis.files.wordpress.com/2017/03/ite-ad-ioseph-ecclesia-sacratissimi-cordis-iesu-roma.jpg 

31 marzec

Chwała świętego Józefa. 


 

Wielka jest chwała świętego Józefa, któż ją swoim rozumem ogarnie? On jest Oblubieńcem najświętszej Panny Maryi, od Boga do takowej godności od wieków powołany. Żaden inny nie był godzien stać się głową świętej Rodziny, przez którą nieszczęśliwe potomstwo Adama wieczne szczęście znalazło. 

Święty Józef jest ojcem mniemanym i Opiekunem Syna Bożego wszechmogącego; a któremu cały świat służy, był posłusznym Józefowi! W domu Józefa mieszkał ten, którego Bóstwa niebo i ziemia ogarnąć nie może. 

Święty Józef jest szczególnym Patronem Kościoła katolickiego. We wszystkich uciskach i prześladowaniach, Kościół Boży ucieka się pod jego potężną opiekę, znajduje pomoc i obronę przeciwko napaściom piekielnym. Rodzicom chrześcijańskim także jest święty Józef skutecznym Patronem. Życie swoje poświęcał świętej Rodzinie, pracował dla niej i starał się o jej potrzeby jako dobry i wierny gospodarz i ojciec. Niechaj go naśladują wszyscy ojcowie! Niechaj pod opieką jego pracują, żyją i umierają dla rodziny swojej. 


Wreszcie św. Józef jest Patronem umierających. Najcięższa godzina jest niezawodnie godzina śmierci. Kto czci świętego Józefa, niechaj się nie lęka owej godziny, niechaj nie rozpacza! On nam uprosi u Pana naszego Jezusa Chrystusa błogosławiony koniec życia. On nas przeprowadzi do niebieskiego pomieszkania. Czcijmy świętego Józefa! Kto czci świętego Józefa, zapewnie nie zginie.


Modlitwa.

 


Święty Józefie, chwalebny nasz Patronie w życiu i śmierci! Ty jesteś, jak mówi Pismo święte, miły Bogu i ludziom, którego pamiątka jest w błogosławieństwie. Pan Bóg podobnym Cię uczynił w chwale Świętym, uczynił Cię wielkim przez strach nieprzyjaciół, uczynił Cię zacnym przed oczyma królów. Módl się za nami, nasz święty Patronie, tak w życiu, jak w śmierci. Wszystkie modlitwy, które w przeciągu miesiąca marca Twej czci poświęconego, Tobie ofiarowaliśmy, racz przenieść do tronu Syna Bożego Jezusa Chrystusa, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię błagamy. Módl się za nami Maryo, Oblubienico świętego Józefa. Tyś Pani nasza. O matko nasza, pomnij, że jesteśmy Twoimi. Ocal nas, broń nas jako rzeczy i własności swojej. Amen.


1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego.
2. Naśladuj świętego Józefa w pokorze, czystości i pracowitości.