POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 23 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Symeon prorokuje najświętszej Pannie miecz boleści


Podobny obraz 

23 marzec

Symeon prorokuje najświętszej Pannie miecz boleści. 

 

Chrystus Pan wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się na podobieństwo ludzi i postawą naleziony jest jako człowiek. Sam się poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.

Symeon prorok poznał, że to Dzieciątko, które w świątyni błogosławił, gorzką śmiercią umrze i najświętsza Matka Jego stanie się uczestniczką boleści Jego. Dlatego rzekł do Maryi: 
 
"Oto ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. I duszę Twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wielu serc były objawione".

Chrystus Pan jest na upadek tym, którzy w niego nie wierzą i odrzucają jego Ewangelię. Na powstanie zaś tym jest, którzy go przyjmują i zachowują w sercu słowa Jego. Niechaj się wstawia za nami święty Józef, aby narodzenie i śmierć Chrystusa Pana stało się dla nas zbawieniem na żywot wieczny.

Modlitwa.

 

Wierzymy Zbawicielu nasz: gdy przyszło wypełnienie czasu, zesłał Cię Ojciec niebieski Syna swego, narodzonego z niewiasty, uczynionego pod Zakonem, abyś nas wykupił od śmierci wiecznej i wyjednał nam prawo dzieci Bożych. Przez miłosierdzie Twoje i zasługi św. Józefa Opiekuna Twego, zachowaj nas od upadku grzechu śmiertelnego i otwórz nam bramę niebios.

Niech się dzieje i niech będzie chwalona i na wieki sławiona najsprawiedliwsza i najmiłościwsza wola Boża we wszystkiem. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego.
2. Daj bliźniemu dobry przykład.