POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 23 marca 2017

Modlitwy z odpustami nadanymi przez św. Piusa X

 
Niech będzie Bóg uwielbiony.
(50 dni odpustu. – Pius X, 1903)

Adorujmy, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Niepokalaną Maryją Najświętsze i Najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa.
(200 dni odpustu. – Pius X, 1904)

O Jezu, Maryjo i dobry św. Józefie, błogosławcie nam teraz i w godzinę naszego konania.
(50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1906)

Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, Najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, módl się za nami do Syna Bożego, abyśmy uzbrojeni Jego Łaską mogli godnie walczyć za życia, a po śmierci być ukoronowanymi przez Niego. Amen.
(100 dni odpustu 2 razy na dzień. – Pius X, 1906)

O nasza Droga Pani, wybawicielko niewolników, módl się za nami.
(200 dni odpustu raz na dzień. – Pius X, 1906)

Serce Jezusa, Ofiaro Miłości, uczyń ze mnie żywą, świętą ofiarę dla Ciebie, przyjemną Bogu.
(50 dni odpustu za każdy raz. – Pius X, 1907)

Po Komunii św.: Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa.
(300 dni odpustu. – Pius X, 1907)

Po Komunii św.: Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
(300 dni odpustu. – Pius X, 1907)

O Panie, zachowaj naszą wiarę!
(100 dni odpustu. – Pius X, 1908)

Przed Komunią Św.: Jezu, mój Boże, tu obecny w Sakramencie Twej Miłości, adoruję Cię.
(300 dni odpustu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. – Pius X, 1908)

Jezusie Chrystusie, Synu Boga żywego, Życie świata, adoruję Cię; dla Ciebie żyję, dla Ciebie umieram. Amen.
(100 dni odpustu. – Pius X, 1909)

O Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami.
(300 dni odpustu. – Pius X, 1911)

Po Komunii św.: O Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami.
(300 dni odpustu. – Pius X, 1911)

Po Komunii św.: Chwała i dziękczynienie niech będzie Świętemu i Boskiemu Sakramentowi.
(300 dni odpustu. Odpust zupełny raz na miesiąc. – Pius X, 1913)

Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami.
(50 dni odpustu. – Pius X, 1914)

Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
(100 dni odpustu. – Pius X, 1914)

Święta Maryjo, zachowaj nas od kar piekła.
(100 dni odpustu za każdy dzień. – Pius X, 1914)

Za: http://piusx.pl/modlitwy-z-odpustami/