POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 14 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Magnificat najświętszej Panny Maryi


Znalezione obrazy dla zapytania magnificat Najświętszej MAryi Panny

14 marzec

Magnificat najświętszej Panny Maryi.

 

Dusza najświętszej Panny Maryi niezmiernie się rozradowała, gdy usłyszała pozdrowienie świętej Elżbiety. Poznała bowiem Marya, że tajemnica Wcielenia Syna Bożego św. Elżbiecie była objawioną od Boga. 

W uniesieniu ducha swojego śpiewała najświętsza Panna hymn Magnificat, który odtąd na chwałę Bożej Rodzicielki brzmi nieustannie po całym świecie: "Magnificat anima mea Dominum: Wielbi dusza moja Pana: i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.

Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej: albowiem odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.

Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię jego. A miłosierdzie jego od narodu do narodu, bojącym się go. Uczynił moc ramieniem swoim: rozproszył pyszne myśli serca ich. Złożył mocarze z stolicy, a podwyższył pokorne. Łaknące napełnił dobrami, a bogacze z niczem puścił".

Słowa najświętszej Panny sprawdziły się, bo odtąd ją błogosławią zwą wszystkie narody. Błogosławmy ją z świętym Józefem i z świętą Elżbietą, abyśmy przez Syna jej wiecznego błogosławieństwa dostąpili.

Modlitwa.

 

Prosimy Cię, Panie, użycz sługom Twoim daru niebieskiej łaski; ażeby, jako owoc żywota błogosławionej Dziewicy Maryi stał się dla nas początkiem zbawienia: tak jej nawiedzenie Elżbiety obfitym pokojem nas obdarzyć raczyło. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Jezu, Maryo, Józefie, wam oddaję serce i duszę moje. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, i 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Dziękuj Panu Bogu za wszystkie łaski Jego.