POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 26 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Król Heród zabija dziatki w Betleem

Znalezione obrazy dla zapytania rzeź niewiniątek 
26 marzec

Król Heród zabija dziatki w Betleem.

 

Podczas gdy święty Józef schronił Boską Dziecinę do Egiptu, król Heród wyglądał niecierpliwie powrotu Mędrców. Lecz Anioł Pański objawił się Mędrcom i zakazał im się wrócić do Heroda; dlatego też inszą drogą wrócili do kraju swego.

Widząc na koniec Herod, że daremnie ich wygląda, rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz okrutny, aby w Betleem i całej okolicy tego miasta na wzgórzu Rama pomordowano wszystkie dziatki płci męskiej od dwu lat i niżej: mniemał, iż tym sposobem nawet Boskie Dzieciątko Jezus nie ujdzie śmierci.

Przybyli do Betleem siepacze Herodowi, wydzierali dziatki z łona matek i odrywali je od piersi ich, i zabijali. Tedy się wypełniło, co jest rzeczone przez Jeremiasza proroka mówiącego: "Głos jest słyszan w Ramie, płacz i narzekanie wielkie. Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć, iż ich nie ma".

Polecajmy świętym Młodziankom, których krew wylał król Heród, wszystkie dziatki katolickie, aby pod ich opieką i pod opieką świętego Józefa od zguby doczesnej i wiecznej zachowane były.

Modlitwa.

 

Boże, z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę dla nieprzyjaciół Twoich. Panie, Panie nasz, jakoż dziwne jest imię Twojej po wszystkiej ziemi! Chwałę Twoją Niewiniątka Męczennicy nie słowami, lecz śmiercią wyznały: racz umorzyć w nas to złe, co z występków naszych pochodzi. Pod opiekę Niemowlątek i świętego Józefa przygotuj dziatki nasze, i dziatki wszystkich rodzin chrześcijańskich do doskonałej służby Twojej. Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Dziatkom nie daj nigdy zgorszenia. Miłuj dziatki.