POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

czwartek, 9 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Czemu najświętsza Panna Marya Józefowi została poślubioną

Znalezione obrazy dla zapytania zaślubiny św józefa z panną marią 
9 marzec

Czemu najświętsza Panna Marya
Józefowi została poślubioną.

 

Święty Hieronim podaje cztery przyczyny, dla których najświętsza Panna Marya została poślubioną Józefowi. Stało się to dla tego, aby przez pokolenie Józefa, który pochodził z rodu króla Dawida, pochodzenie Maryi i jej Syna Chrystusa z pokolenia Dawidowego publicznie zostało potwierdzonem. Albowiem w starym Zakonie nie wolno było z pokolenia innego pojąć małżonki. Jeżeli Józef był z pokolenia Dawidowego, tedy i Marya małżonka jego!

Drugą przyczyną były ustawy starego Zakonu. Najświętsza Panna musiała być małżonką, jeżeli się miała stać matką Syna Bożego. Bo gdyby go była porodziła, nie mając oblubieńca, byłaby według starego Zakonu ukamieniowaną jako cudzołożnica i jej Syn byłby uważany jako podrzutek i odrzucony od ludzi. Małżeństwo Maryi z Józefem było obroną honorową Maryi i Chrystusa. Trzecia przyczyna była, aby najświętsza Panna w uciskach swoich, osobliwie w ucieczce do Egiptu, miała obrońcę i pocieszyciela.

Święty Ignacy, biskup i męczennik, jeszcze dodaje czwartą przyczynę: Pan Bóg przez małżeństwo Maryi z Józefem zataił djabłu tajemnicę Wcielenia Bożego; djabeł mniemał, że Syn Boży nie z panny, lecz z małżonki się narodzi.


Podziwiajmy drogi Opatrzności Boskiej, która Pannę Maryę oddała Józefowi za małżonkę, lecz bez utraty panieństwa! 
 

Modlitwa.

 

Odwieczny Boże, Tyś od początku wieków przygotował przyjście na świat Syna Twojego. Świętemu Józefowi powierzyłeś Pannę Maryę, z której Syn Twój Jezus Chrystus miał przyjąć człowieczeństwo. Pod wierną opieką tegoż sługi Twego świętego Józefa i Maryi Panny Tobie żyć i umierać pragnę. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Chroń się obmówiska.