POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

sobota, 11 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Wcielenie Syna Bożego


Podobny obraz 

11 marzec

Wcielenie Syna Bożego.

 

Wierzyć powinniśmy, że w Chrystusie Panu są dwie natury, natura Boska i ludzka. Natura ludzka jest nierozdzielnie połączona z naturą ludzką w jednej Boskiej Osobie Chrystusa. Chrystus Pan jest zarazem Bogiem i człowiekiem. Bogiem jest od wieków, człowiekiem się stał w czasie, rodząc się z Maryi Panny. Przyjąwszy człowieczeństwo, nie utracił Bóstwa. 
 
Gdy Marya rzekła do Anioła: "Jakoż się to stanie, gdyż męża nie znam?", odpowiedział jej Anioł: "Duch święty zstąpi na cię a moc Najwyższego zaćmi Tobie. Przetóż i to Święte, co się z Ciebie zrodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta krewna Twoja, i ona poczęła Syna w starości swojej: a ten miesiąc szósty jest onej, którą zowią niepłodną. Bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne".

I rzekła Marya: "Oto ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego". I odszedł od niej Anioł.

Wielka i niepojęta jest tajemnica dla rozumu ludzkiego, że Syn Boży stał się człowiekiem. Upokarzamy się przed Chrystusem Panem, który w żywocie przeczystej Panny przyjął człowieczeństwo. Uwielbiajmy świętego Józefa, że w jego domu stało się zbawienie wszystkiemu ludowi!

 

Modlitwa.

 

Odwieczny Synu Boży Jezu Chryste, Tyś przyjął z najświętszej Panny Maryi śmiertelne człowieczeństwo i stałeś się we wszystkim nam podobny, wyjąwszy grzech. Przez wcielenie Twoje z Maryi, Oblubienicy świętego Józefa, uwielbiłeś świętego Opiekuna Twego i uświęciłeś domostwo jego. Przez zasługi jego i Panny Maryi uświęć nas i zachowaj domostwa nasze w pokoju i świątobliwości. Jezu, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencye Ojca św.
2. Poddaj się pod naukę Kościoła nieomylnego. Wiara powinna być mocną.