POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 6 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Najświętsza Panna ślubuje Bogu dozgonne panieństwo


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures 

6 marzec

Najświętsza Panna ślubuje Bogu dozgonne panieństwo.

 

W świątyni Pańskiej w Jeruzalem z natchnienia Ducha świętego ślubowała Panna Marya dozgonne panieństwo Bogu. Poznała bowiem, że całkowicie do Boga należy: już nie pragnęła światu się podobać, lecz Bogu służyć niezachwianie i bez przerwy. 

Według niektórych podań Arcykapłan zgromadził wszystkie dziewice, które już liczyły czternaście lat życia i tak do nich przemówił: "Dotąd byłyście w świątyni Pańskiej pod dozorem kapłanów. Teraz stawszy się dziewicami, wracajcie do domu rodziców waszych, abyście wstąpiły do stanu małżeńskiego".

Tedy rzekła najświętsza Panna, która także liczyła czternaście lat życia: "Rodzice moi i ja sama poświęcili mnie całkowicie Bogu. Dozgonne panieństwo Bogu w świątyni ślubowałam. Jestem panną i panną zostanę".Arcykapłan bardzo się zadziwił; albowiem w starym Zakonie nie było zwyczajem, aby dziewica dozgonne panieństwo Bogu ślubowała. Arcykapłan żydowski jeszcze tedy nie wiedział, że przez panieństwo najświętszej Panny Maryi nowy Zakon się rozpocznie.

Świętego Józefa Pan Bóg wywyższył do wielkiej godności, przeznaczając go na Oblubieńca Maryi, lecz równocześnie pod opieką świętego Józefa zachował Maryę w nienaruszonem panieństwie.

Modlitwa.

 

Stwórco rodzaju ludzkiego, wszechmogący Boże, Ty panujesz nad nami. Chociaż do Ciebie należy wszelkie stworzenie i wszelki człowiek, jednak obrałeś sobie do szczególnej służby Twojej stan panieński. Przez niepokalane panieństwo Maryi Panny i zasługi jej Oblubieńca świętego Józefa zachowaj nas od nieczystości i porubstwa. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyą Ojca św.

2. Zachowaj czystość odpowiednią stanu twojemu. Unikaj niewstydliwych mów i żartowania.