POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 19 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Trzej Królowie szukają Jezusa


Podobny obraz 

19 marzec

Trzej Królowie szukają Jezusa.

 

Gdy się tedy narodził Jezus w Betleem Juda we dni Heroda króla: oto Mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy, mówiąc: "Gdzież jest ten, który się narodził król żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy pokłonić się jemu".

A usłyszawszy, król Herod zatrwożył się i wszystka Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkie przedniejsze Kapłany i Doktory ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.

A oni rzekli: "W Betleem Judzkiem". Tedy król Herod wezwał potajemnie Mędrców i pilnie się wywiadywał od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała. I posławszy ich do Betlehem rzekł: "Idźcie, wywiadujcie się pilnie o Dzieciątku. A gdy je najdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił się jemu".

Tak mówił obłudny król Herod. W sercu nienawidził nowonarodzonego Jezusa i zamierzał go zabić. Lecz nad Dzieciątkiem Bożem czuwał święty Józef! Pan Bóg obrał Józefa, aby był obronicielem maleńkiego Jezusa Pana przeciw napaści Heroda.

Modlitwa.

 

Zbawicielu nasz Jezu, od obłudy i kłamstwa zachowaj nas zawsze! Obłudny król Herod udawał, że chciał się Tobie pokłonić; lecz rzeczywiście stawiał Ci sidło, aby Cię zgładzić. Za przyczyną świętego Józefa, daj nam Panie, abyśmy unikali kłamstwa, obłudy i krzywoprzysięstwa.

Kłaniamy się Tobie najświętszy Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, iżeś przez święty krzyż Twój odkupił świat. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Bądź szczerym. Unikaj obłudy.