POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 12 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef zamierza opuścić Pannę Maryę


Znalezione obrazy dla zapytania saint joseph and saint Mary old pictures

12 marzec

Święty Józef zamierza opuścić Pannę Maryę.

 

Zwiastowanie Anielskie i Wcielenie Syna Bożego stało się podczas niebytności świętego Józefa. Najświętsza Panna Marya tak wielką tajemnicę zataiła w sercu swojem, bo według Pisma świętego chwalebną jest rzeczą zataić tajemnicę króla! 

Po niejakim czasie poznał święty Józef, że małżonka jego Marya jest brzemienną i nie wiedział, zkądby się to stało, gdyż najświętszą Pannę zachował nienaruszoną. A Józef, będąc sprawiedliwym, nie chciał jej osławiać i chciał ją potajemnie opuścić. A gdy to myślił, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: "Józefie, Synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi małżonki Twojej. Albowiem co się z niej urodzi, jest z Ducha świętego. A porodzi Syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich". 

Teraz poznał święty Józef, że niepokalana Oblubienica jego Marya poczęła w żywocie Syna Bożego z Ducha świętego. Z głębokiem uszanowaniem służył Maryi i oczekiwał radośnie wypełnienia czasu, aby się narodził Chrystus Pan. 

Święty Józef nie chciał osławiać Maryi małżonki swej. Według przykładu jego strzeżmy się obmawiania bliźniego.

Modlitwa.

 

Zbawicielu nasz Jezu Chryste, przez Anioła objawiłeś świętemu Józefowi tajemnicę wcielenia Twojego i pokazałeś mu chwałę niepokalanej Matki Twojej. Prosimy Ciebie, o Jezu, ratuj nas przez zasługi Matki Twojej i świętego Józefa w każdej potrzebie. Zachowaj nas od kłamstwa i oczerniania bliźniego. Mieszkaj w sercu naszem, któryś mieszkał w żywocie Maryi. Jezu mój, miłosierdzia. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Szanuj bliźniego. Mów zawsze prawdę.