POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

niedziela, 5 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Ofiarowanie najświętszej Panny Maryi

Znalezione obrazy dla zapytania ofiarowanie najświętszej maryi panny 
5 marzec

Ofiarowanie najświętszej Panny Maryi.


Najświętsza Panna Marya, jedyna córka rodziców swoich Joachima i Anny, podług starodawnego podania kościelnego w świątyni Pańskiej w Jeruzalem Panu Bogu została ofiarowaną. W starym Zakonie był zwyczaj, że pobożne i dostojne rodziny Izraelskie ofiarowały córki Bogu, aby w kościele pod dozorem Kapłanów służyły Bogu przez modlitwy i pracę, utrzymując porządek w świątyni i ozdabiając ją. Najświętsza Panna liczyła dopiero trzy lata, gdy w Kościele została Bogu ofiarowaną. Pożegnawszy czule rodziców kochanych, uniesiona przez Ducha św. radośnie wstąpiła do świątyni, gdzie Arcykapłan ją mile przyjął. Tu się przyłączyła do grona szlachetnych panien, służących Bogu przed oblicznością jego dzień i noc. 

Pan Bóg zgotował św. Józefowi nie podłą Oblubienicę, ale ją najprzód w świątyni uświęcił i przez kapłanów w służbie swojej utwierdził. Błogosławiona Córko Boga najwyższego! Słowami Pisma św. mówisz do nas: "W mieszkaniu świętem służyłam Bogu. I takem w Syonie jest utwierdzona, a w mieście świętem także odpoczywałam, a w Jeruzalem władza moja". Niechaj zasłużymy z Tobą i Oblubieńcem Twoim Józefem mieszkać w niebieskim Syonie.


Modlitwa.

 

Najlitościwszy Boże, Tobie najświętsza Panna, przybytek Ducha świętego w kościele jest ofiarowaną. Z tą ofiarą Tobie miłą i z zasługami świętego Józefa jej Oblubieńca, łączymy nasze modlitwy, myśli, słowa i uczynki. Przez wstawienie się za nami św. Józefa i jego niepokalanej Oblubienicy Maryi daj nam odpoczynek wieczny w niebieskiem Jeruzalem. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca św.
2. Okazuj uszanowanie w kościele.