POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

piątek, 17 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef pokłon czyni Jezusowi


Podobny obraz 

17 marzec

Święty Józef pokłon czyni Jezusowi.

 

Zaraz gdy Chrystus Pan się narodził, święty Józef jako pierwszy z przeczystą Panną Maryą pokłon oddał Zbawicielowi. Poznał bowiem, że to maleńkie Dzieciątko jest Bogiem i człowiekiem; że jest słabe, będąc człowiekiem, potężne i wszechmocne będąc Bogiem; że jest śmiertelne jako człowiek, a nieśmiertelne jako Bóg.

Widząc oblicze Dzieciątka, święty Józef radośnie rozważał proroctwo Izajasza dziś spełnione: "Dzieciątko się nam narodziło, Synaczek jest nam dany, i stało się panowanie na ramieniu jego. I nazwią imię jego: Cudotwórca, radny, Bóg, mocny, ojciec przyszłego wieku i książę pokoju. Rozmnożone będzie państwo jego, a pokoju jego nie będzie końca".

Aniołowie niebiescy także pokłon oddali Jezusowi Panu, wielbiąc Boga: "Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli."

Przybyli też pasterze, którzy w tej krainie czuwali i strzegli nocne straże nad trzodą swoją. Anioł Pański zwiastował im nowinę: "Nie bójcie się, bo oto opowiadam wam wesele wielkie, który będzie wszystkiemu ludowi; iż się wam narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. A ten wam znak daję: znajdziecie Dzieciątko uwinione w pieluszki i położone w żłobie".

Modlitwa.

 

Zbawicielu nasz Panie, z Aniołami i pasterzami, i z świętym Józefem upadamy przed Tobą i wyznawamy, żeś jest Bogiem i człowiekiem prawdziwym. Tyś się w Betleem narodził dla naszego zbawienia, przyjąwszy człowieczeństwo, abyś mógł za nas cierpieć i umrzeć. Przez narodzenie Twoje i wstawienie się za nami najczystszej matki Twojej Maryi, jako też Opiekuna Twego świętego Józefa, zbaw nas ode złego, mianowicie od grzechu śmiertelnego.

Najsłodszy Jezu, nie bądź mi sędzią, ale Zbawicielem.
Słodkie Serce Maryi, bądź mojem zbawieniem. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencye Ojca św.
2. Odwiedzaj Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie utajonego.