POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

wtorek, 7 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Najświętsza Panna Marya zamierza opuścić świątynię w Jeruzalem


Podobny obraz 

7 marzec
Najświętsza Panna Marya zamierza
opuścić świątynię w Jeruzalem. 

 

Według tychże co wyżej niektórych podań Arcykapłan prosił Boga o oświecenie, jako ma sobie postępować z córką Joachima i Anny. Od Boga tedy otrzymał tę odpowiedź: "Marya niechaj będzie mężowi zaślubiona, aby się wypełniło proroctwo Izajasza proroka: "Wynijdzie różczka z korzenia Jessego, a kwiat z korzenia jego wyrośnie. I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bogobojności. I napełni go Duch bojaźni Pańskiej."

Arcykapłan jeszcze nie wiedział, jakim sposobem się stanie wcielenie Syna Bożego i nie mógł pojąć, że matką Syna Bożego zostanie dziewica. Posłusznym będąc rozkazom Bożym, postanowił ze świątyni wypuścić najświętszą Pannę, lecz wprzód jej wyszukać oblubieńca.

Tajemnic Boskich nie każdy pojmuje! Tylko ten je pojmuje, któremu Pan Bóg je objawia za oświeceniem Ducha świętego. Tajemnice wiary chrześcijańskiej całemu światu są ogłoszone - lecz nie wszyscy takowych przyjmują.

 

Modlitwa.

 

Boże, źródło światłości i prawdy, oświeć nas Duchem świętym, abyśmy tajemnice wiary katolickiej poznali i w sercu zachowali. Przez zasługi świętego Józefa, którego powołałeś do poznania tajemnic wcielenia Syna Twego, i przez zasługi Oblubienicy jego Maryi, nawróć narody na łono Kościoła katolickiego, aby się stał jeden Pasterz i jedna Owczarnia. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyą Ojca świętego.
2. Ufaj w Opatrzność Boską. Bądź cierpliwym.