POD OPIEKĄ ŚW. JÓZEFA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Contemplare et contemplata aliis tradere

Veritas liberabit vos

poniedziałek, 27 marca 2017

Miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi - Święty Józef wraca do Nazaretu


27 marzec

Święty Józef wraca do Nazaretu.


W owym czasie, gdy król Herod umarł, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie mówiąc: "Wstań a weźmij Dziecię i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej. Albowiem pomarli, którzy na dziecięcia życie nastawali".

Tedy wstał święty Józef, wziął Dziecię i matkę jego Maryę, i przyszedł do ziemi Izraelskiej. A usłyszawszy, że Archelaus królował w żydowskiej ziemi zamiast Heroda ojca swego, bał się tam iść. A napomniany we śnie, wrócił do Galilei. A przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret: aby się wypełniło, co rzeczono jest przez Proroka: "Iż Nazarejczykiem będzie nazwany".

Opatrzność Boska czuwała w Egipcie nad świętą Rodziną. Prowadzony przez Opatrzność Boską, święty Józef powrócił bez szwanku do Nazaretu.

Ufajmy zawsze w Boską Opatrzność! W rękach Bożych są rodziny nasze i całe życie każdego człowieka.

Modlitwa.


Uwielbiamy Twoją Boską Opatrzność wszechmogący Boże. Ty jesteś Ojcem światłości i źródłem wszelkiej łaski. Ty otwierasz ręce i napełniasz wszystko żyjące błogosławieństwem. Przez zasługi świętego Józefa, którego nigdy nie opuściłeś, zachowaj katolickich małżonków w zgodzie i miłości. Błogosław nam wszystkim, jak błogosławiłeś świętej Rodzinie w Nazarecie. Amen.

1. 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała na intencyę Ojca świętego.
2. Nigdy nie rozpaczaj. Ufaj Bogu.